Verkoop onderneming

Intake
U verkoopt uw bedrijf maar één keer. Dus het verkoopproces dient optimaal te zijn.
Natuurlijk is iedere bedrijfsovername weer anders. In een verkennend gesprek onderzoeken wij uw behoeften en wensen en bekijken wij met u de verschillende mogelijkheden. Vervolgens bieden wij u dienstverlening op maat. Er zijn geen kosten verbonden aan het intakegesprek.

Verkoopproces
Ten behoeve van het verkoopproces hanteert do business development de volgende fasering:
  1. Inventariseren van de verkoopcondities/randvoorwaarden;
  2. Analyseren en vastleggen van de relevante bedrijfsinformatie;
  3. Bepalen van de verkoopprijs/ondernemingswaarde;
  4. Identificeren en selecteren van mogelijke kopers;
  5. Benaderen van en onderhandelen met kopers;
  6. Uitvoeren van een due diligence onderzoek;
  7. Opstellen van de verkoopcontracten;
  8. Informeren van belanghebbenden en derden.
Voorbereiding
Een goede voorbereiding is het halve werk. Maar hoe weet u of uw bedrijf verkoopgereed is? do business development helpt u om uw bedrijf door te lichten en kijkt met een onafhankelijke blik naar de verkoopgereedheid van uw bedrijf. De doorlichting vormt tevens een basis voor een eventueel verkoopmemorandum. De argumenten, die een koper in de onderhandelingen kan aanvoeren om de prijs te verlagen of de verkoopvoorwaarden te verbeteren, worden zodoende al vroeg in het proces onderkend.

Verkoopmemorandum
Een verkoopmemorandum kan het verkoopproces versnellen én zorgt voor een goede voorbereiding. do business development is in staat om in korte tijd een representatief verkoopmemorandum op te stellen.

Stroomlijning van het proces
Het verkopen van een onderneming heeft over het algemeen een langere looptijd. U doet het er niet zo maar 'even bij'. Bovendien moet u kennis hebben van onder meer fiscaliteit, financiële planning en juridische aspecten. Wij hebben deze kennis in huis. Zo beschikken wij over kennis op het gebied van waardering, juridische aspecten, ondernemingsstrategie, financierings- en herstructureringsoperaties en bedrijfsdoorlichtingen.

Advieswerkzaamheden
Voor advieswerkzaamheden omtrent bedrijfsvoering, ondernemingsplan of bedrijfsfinanciering werken wij op basis van een uurtarief.

Begeleiding bedrijfsovername
Wij willen tijdens het hele proces onafhankelijk blijven. Om dit te bewerkstellingen hanteren wij een uurtarief voor de werkzaamheden en een succesfee.