Activiteiten

Strategie en beleid

 • ontwikkeling visie en strategie
 • opstellen businessplan
 • analyseren van voortbrengingsketens (supply chains)
 • adviseurschap/commissariaat
 • workshops implementatie strategie en businessplan

Bedrijfsovernames

 • acquisitie en verkoop, management buy-in/out
 • fusie, integratie en samenwerking
 • waardeanalyse
 • in-/outsourcing
 • bedrijfsopvolging
 • workshops en seminars op het gebied van bedrijfsovername, fusie en samenwerking

Organisatie en management

 • reorganisatie
 • ontwikkeling management
 • interimmanagement en projectmanagement
 • programma prestatieverbetering en procesoptimalisatie
 • cultuur- en mentaliteitsverandering
 •