Activiteiten

Strategie en beleid

  • ontwikkeling visie en strategie
  • opstellen businessplan
  • analyseren van voortbrengingsketens (supply chains)
  • adviseurschap/commissariaat
  • workshops implementatie strategie en businessplan